Less is more

Duurzaam vanaf de eerste dag

Duurzaamheid is een breed begrip. Waar voor veel mensen duurzaamheid in eerste instantie alleen om energieverbruik gaat, deel ik duurzaamheid graag onder in een paar categorieën.

Uiteraard is het energieverbruik hier een deel van, maar ook het plannen en het structureren van codes kan bijdragen aan duurzaamheid. Twee bekende principes die hiermee onder de aandacht komen zijn: “Keep It Simple, Stupid” en “Don’t Repeat Yourself“. Door codes gestructureerd, eenvoudig en tot een minimum te beperken, bouw ik graag op een duurzame manier mee aan jouw project.

Less is more
Less is more

Bewust duurzaam

Door projecten zorgvuldig uit te werken voordat het programmeren begint, wordt dubbel werk voorkomen. Daarnaast is het mogelijk om met schematische tekeningen een plattegrond van jouw project te maken. Op deze manier is de samenhang tussen de verschillende aspecten al duidelijk voordat het project van start gaat. Daarnaast worden alle gewenste functies en vereisten, nauwkeurig gewogen en ingetekend.

Desondanks dat er tijdens de planningsfase weinig visuele voortgang is, is dit een essentiële stap met betrekking tot duurzaamheid.

Duurzaamheid tijdens het ontwikkelproces

Duurzaam coderen kan op veel verschillende manieren plaatsvinden. Tijdens het coderen is het van belang om gestructureerd te werken en beschrijvende notities achter te laten. Op deze manier is het in de toekomst veel makkelijker om de functie verder te ontwikkelen. Daarnaast zorgt het structuren van codes en notities ervoor dat een andere ontwikkelaar het project eenvoudig over kan nemen. Ook dit hoort uiteraard bij duurzaamheid, het zou natuurlijk zonde zijn als alles opnieuw opgebouwd moet worden omdat het voor een ander onleesbaar is.

Ben je benieuwd op welke manieren duurzaamheid nog meer terug kan komen binnen uw applicatie? Neem dat gerust contact met mij op!

Less is more
Less is more

Gebruik van energie

Groene energie zie ik als een essentiële basis, niet het uitgangspunt. In het ideale geval gebruikt jouw website of applicatie natuurlijk helemaal geen stroom. Helaas is dat niet mogelijk, wel kunnen wij kijken waar jij winst kan behalen.

De eerste stap heb ik al voor je gezet, op het moment dat jij jouw website bij mij onderbrengt, dan kan je ervan uitgaan dat de apparatuur waar jouw site op draait, bewust is gekozen met het oog op duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de snelle SSD-opslag waar ik exclusief gebruik van maak. Deze opslag is niet alleen snel maar gebruikt ook ongeveer 50% minder energie.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw project?