Privacy beleid

Op deze pagina vind je informatie over de gegevens die wij verzamelen en wat we daarmee doen.

Contactformulieren

Met onze contactformulieren heb jij de mogelijkheid om met ons in contact te komen. De gegevens die je met deze formulieren instuurt worden direct versleuteld verzonden en zodra deze gegevens niet meer nodig zijn voor onze dienstverlening zullen deze verwijderd worden.

Cookies

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via cookies en voegen ook geen tracking-cookies van derden partijen toe.

Analyses

Voor het bijhouden van de bezoekersaantallen en het gebruik van de website, wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze implementatie is echter niet standaard. Door een aangepaste code worden identificeerbare gegevens zoals het IP-Adres geanonimiseerd voordat deze naar Google Analytics wordt gestuurd. Hiervoor gebruiken wij een berekening die jouw IP-Adres aanpast op basis van tijd. Met enige regelmaat verandert daardoor het adres dat doorgegeven wordt zodat jouw interactie met de site niet op lange termijn gevolgd kan worden. De tracking vindt dus plaats op basis van sessie en tijd waarbij er geen persoonsgegevens worden verzameld. Mocht je hier meer over willen weten, neem dat gerust contact op.

Met wie wij jouw informatie delen

Wij delen geen persoonlijk identificeerbare informatie van onze bezoekers met derden.

Hoe lang bewaren wij de data

Gegevens die je aan ons verstrekt middels een contactformulier, zullen bewaard worden tot deze gegevens niet meer relevant zijn voor onze dienstverlening.
Gegevens die je aan ons verstrekt m.b.t. de facturatie/administratie, zullen bewaard blijven volgens het wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Welke rechten heb jij over jouw data

Jij hebt het recht om deze data op te vragen, aan te passen of een verzoek tot verwijdering in te dienen. Op dergelijke verzoeken reageren wij binnen 5 werkdagen vanaf het moment dat wij hebben geverifieerd dat jij daadwerkelijk de eigenaar van deze gegevens bent.

Enkele toevoegingen voor jouw beeldvorming

Hoe wij jouw gegevens beschermen

Wij hebben op zowel bedrijfsmatig als op technisch-niveau maatregelingen getroffen om uw data veilig te houden. Alle data die voor lange termijn wordt opgeslagen wordt voorafgaand versleuteld. Dit betekend dat deze data niet leesbaar is voor onbevoegden.

Welke protocollen zijn er m.b.t. datalekken

Alle datalekken zullen bekendgemaakt worden binnen 24 uur. Nadat er een datalek heeft plaatsgevonden zullen wij een derden de beveiligingsmaatregelingen laten verifiëren. Uiteraard nemen wij persoonlijk contact op met alle betrokken partijen.